ທ່ານມີເວັບໄຊ ເປັນຂອງຕົນເອງແລ້ວບໍ?

ປະຈຸບັນ ຍຸກແຫ່ງການເຊື່ອມຕໍ່, ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ ເຂົ້າໃນການ ບໍລິຫານວຽກງານຕ່າງໆ ໃນອົງກອນ ຖືວ່າ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້, ທ່ານມີແລ້ວບໍ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ດັ່ງກ່າວ ຖ້າຍັງ ປຶກສາພວກເຮົາໄດ້...

ກົດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້

ລາຄາບໍລິການ

ພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດລາຄາ ຄ່າບໍລິການ ສຳລັບລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາເວັບໄຊ ແຫ່ງຍຸກປະຈຸບັນ ສາມາດ ປັບປ່ຽນໜ້າຕາ ໄປຕາມອຸປະກອນ ການເຊື່ອມຕໍ່ ລາຍລະອຽດ ດັ່ງຂ້າງລູ່ມ:

ເວັບໄຊສຳລັບອົງກອນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ: 200$ບໍ່ຈຳກັດໜ້າເວັບໄຊ
  ລາຍລະອຽດ
 • ຄ່າອອກແບບໂຄງສ້າງເວັບໄຊ
 • ປະກອບມີ Hosting ແລະ Domain 01 ປີ
 • ຄວາມຈຳ 10 GB
 • 100 GB Bandwidth
 • ຮອງຮັບໄດ້ 1 Email
 • ຮອງຮັບໄດ້ 1 Website
 • Domain .com .net .org .infor .store .online
 • ຖ້າ Domain ລົງທ້າຍດ້ວຍ .la ເພີ່ມ 50 ໂດລາ/ປີ
 • ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້

ເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ: 300$ບໍ່ຈຳກັດໜ້າເວັບໄຊ
  ລາຍລະອຽດ
 • ຄ່າອອກແບບໂຄງສ້າງເວັບໄຊ
 • ປະກອບມີ Hosting ແລະ Domain 01 ປີ
 • ຄວາມຈຳ Unlimited
 • Unlimited Bandwidth
 • ຮອງຮັບໄດ້ 100 Email
 • ຮອງຮັບໄດ້ Multiple Website
 • Domain .com .net .org .infor .store .online
 • ຖ້າ Domain ລົງທ້າຍດ້ວຍ .la ເພີ່ມ 50 ໂດລາ/ປີ
 • ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

2424 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ
707 ວັນຕໍ່ອາທິດ
999999% ອອກຈາກໃຈ
888888 ການບໍລິການຢ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ